JUMP TO CONTENT

Benefity

Jako wszechstronny pracodawca mamy wiele do zaoferowania

Witamy w świecie MAKRO. Osoby pracujące korzystają u nas z zalet, które może zaoferować tylko firma o takiej randze. Ponieważ prowadzimy handel na dużą skalę, możemy zaoferować Ci bezpieczną pracę i wiele możliwości rozwoju - w Polsce i na całym świecie. 

Wierzymy w przyszłość handlu hurtowego            i cieszymy się, że możemy powitać nowych członków zespołu na pokładzie naszej międzynarodowej grupy. W naszych sklepach MAKRO, w centrach dystrybucji, w dziale sprzedaży i w naszej centrali codziennie dajemy z siebie wszystko, jesteśmy blisko naszych klientów i wspólnie zapewniamy trwały sukces. Nasze globalne programy talentowe 

FUTURE LEADERS

Program ma na celu zwiększenie wiedzy biznesowej  i zrozumienia wzajemnych powiązań między różnymi funkcjami w realizacji strategii firmy.

Dzięki programowi uczestnicy wzmacniają swoje kompetencje i potencjał, by inspirować zespoły i umożliwić organizacji rozwój. Mają możliwość rozwijania umiejętność zarządzania projektami w zrównoważony sposób.

WOMAN IN LEADERSHIP PROGRAM 

Dzięki programowi budujemy silną i trwałą grupę talentów wśród kobiet w głównych obszarach biznesowych. Zapewniamy szansę, aby mogły przezwyciężyć kluczowe wyzwania biznesowe, a tym samym zbudować swój personal branding na arenie międzynarodowej.

Poprzez program wspieramy społeczności liderów w tworzeniu kultury włączającej i tworzeniu poczucia przynależności. 

METRO SUSTAINABLE LEADERSHIP PROGRAMME

Celem tego programu jest umożliwienie skutecznego rozwoju utalentowanych menedżerów w naszym świecie METRO. Poprzez zapewnienie im tej wyjątkowej okazji do dalszego kształtowania ich kompetencji przywódczych, istotnym dla nas kontekście zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy programu wdrażają bardzo istotne projekty zrównoważonego rozwoju w trakcie tej rocznej podróży edukacyjnej.

Nasze wewnętrzne programy talentowe

AKADEMIA SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Program szkoleniowo - rozwojowy dla Pracowników Działów Sprzedaży w halach MAKRO. Kluczowe jest odblokowanie potencjału Pracowników i nastawienie na wzrost zgodnie  z naszą strategią Hurt na Maxa. Kontynuujemy budowanie długofalowych relacji z klientami profesjonalnymi, a Klient jest zawsze w sercu naszych działań Jednym z filarów Wholesale Academy jest przejście od reaktywnego podejścia do proaktywnego, czyli zmiana nastawienia Pracowników oraz wzrost ich zaangażowania. 

Wholesale Academy to również przejrzyste ścieżki sukcesji i rozwój talentów w halach. Zakres programów szkoleniowo - rozwojowych wynika z bieżących priorytetów biznesowych. Istotne jest uczenie się poprzez doświadczanie oraz wdrożenie metody blended learning. 

DNA LIDERA

Nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, którego celem jest wzrost zaangażowania managerów i pracowników w realizację celów biznesowych sCore. Tworzenie podwalin pod kulturę organizacyjną opartą na odpowiedzialności, a także uzyskanie konkretnych zmian w procesach, standardach, podstawach i sposobach działania procesu. 

Wdrożenie ma pomóc ćwiczyć nabyte podczas warsztatów kompetencje. Podejście dopasowane do realiów firmy: metodyka projektowa oparta na LEAN Management, ale dostosowana wewnętrznie do potrzeb Makro. Badanie potrzeb szkoleniowych poprzedzone badaniem oczekiwań pracowników wobec managerów na podstawie jakościowego badania opinii (grupy fokusowe).

NA To możesz liczyć

Opieka medyczna

Opieka medyczna

Oferujemy prywatną opiekę medyczną dla wszystkich naszych pracowników.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Możesz dołączyć do dobrowolnego ubezpieczenia na życie. Możesz ubezpieczyć zarówno siebie, jak i swoich bliskich.

Rabat pracowniczy

Rabat pracowniczy

Wszyscy pracownicy otrzymują rabaty na nasz asortyment oraz dodatkowe promocje na zakupy. 

Platforma benefitowa

Platforma benefitowa

Na naszej platformie benefitowej otrzymujesz dofinansowanie w ramach fudnuszu socjalnego. Znajduje się tam także wiele ofert rabatowych. 

Helping Hand

Helping Hand

Każdy pracownik ma dostęp do platformy Helping Hand, która zapewnia wsparcie psychologiczne, za pomocą licznych materiałów, webinarów i czatów z psychologami.

Onboarding

Onboarding

Wszyscy pracownicy otrzymują wprowadzenie do nowego obszaru odpowiedzialności oraz informacje zwrotne.

Szkolenia i programy rozwojowe

Szkolenia i programy rozwojowe

Nasi pracownicy mogą korzystać z dedykowanych szkoleń oraz programów rozwojowych.  

Parking

Parking

Przy siedzibie centrali i naszych halach dostępne są liczne bezpłatne miejsca parkingowe.

Karta sportowa

Karta sportowa

Dofinansowujemy karty sportowe. Możesz korzystać z ponad 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Dofinansowanie do wypoczynku

Dofinansowanie do wypoczynku

Pracownik ma możliwość korzystania z oferty funduszu socjalnego (np. dofinansowanie do wypoczynku). 

Modele czasu pracy

Modele czasu pracy

W centrali obowiązuje praca hybrydowa. W poniedziałki i piątki pracujemy z domu. 

Terminowa wypłata

Terminowa wypłata

Oczywiście wszystkie wynagrodzenia wypłacamy rzetelnie i terminowo. 

Przeglądaj oferty pracy