JUMP TO CONTENT

Privacy Policy

Privacy Policy

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami. Dane stanowią dla nas podstawę doskonałej obsługi. Jednak naszym najważniejszym atutem jest zaufanie naszych klientów. Ochrona danych klientów i wykorzystywanie ich tylko w taki sposób, jakiego oczekują nasi klienci jest naszym priorytetem. Poniższe informacje o przestrzeganiu prawa do prywatności mają zatem na celu poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jej/jego danych osobowych oraz o prawach przysługujących użytkownikowi w ramach takiej procedury przetwarzania zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ("RODO") oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

1. Informacje ogólne

1.1 Za działanie strony internetowej odpowiada Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-183), Al. Krakowska 61 (dalej „METRO”, „my” lub „nas”).

1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa; e-mail: ochrona.danych@makro.pl.

1.3 Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z udostępnianiem naszej strony internetowej. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (użytkownik). Przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

1.4 Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić ochronę danych użytkownika przed nieuprawnionym ujawnieniem, bezprawnym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Pracownicy METRO są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania takich danych osobowych. 


2. Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich stronom trzecim

2.1 Niektóre dane osobowe są zbierane automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu, itp.) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Rejestrowane są: adres IP, z którego aktualnie korzysta urządzenie, data i godzina, typ przeglądarki, system operacyjny urządzenia oraz przeglądane strony. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, optymalizacji naszej oferty oraz ulepszenia strony internetowej. Wszelkie pozostałe analizy, z wyjątkiem tych przeprowadzanych w formie anonimowej w celach statystycznych, wykonuje się wyłącznie w ramach niniejszej polityki prywatności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią prawnie uzasadniony interes METRO.

2.2 Jeśli użytkownik się z nami skontaktuje (na przykład poprzez formularz kontaktowy), zaczynamy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać tylko te dane osobowe, które zostały nam udostępnione i które są niezbędne do przetworzenia i odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.3 Aby uzyskać naszą ofertę informacyjną, użytkownik może zarejestrować się korzystając z osobnego formularza. Na podstawie wyboru kryteriów wyszukiwania zostanie utworzona indywidualna oferta informacyjna. Po podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych, będziemy regularnie przesyłać na ten adres naszą ofertę informacyjną. Przesyłanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania oferty informacyjnej poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

2.4 Aby umożliwić procedury przetwarzania danych wymienione w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usługodawców jako podmiotów przetwarzających dane w rozumieniu art. 28 RODO, na przykład podmiotów świadczących usługi w zakresie wysyłania wiadomości e-mail, utrzymania strony internetowej, itp. Są to zarówno zewnętrzni dostawcy usług, jak i dostawcy usług w ramach METRO, zlokalizowani w krajach należących do Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz ewentualnie poza nimi. Poprzez ustalenia umowne zapewniamy, że powyżsi usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, tym samym gwarantując wysoki poziom prywatności, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju o innym poziomie ochrony danych, gdzie nie obowiązuje decyzja Komisji UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Nie przekazujemy danych osobowych innym odbiorcom, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z międzynarodowym przekazywaniem danych lub ich kopii, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

3. Pliki Cookies

Używamy tzw. plików cookies, aby nasze serwisy były atrakcyjne dla odwiedzających oraz aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Pozostałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jej/jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i indywidualnie decydować, czy chce je zaakceptować. Użytkownik może również odmówić użycia plików cookie w ogóle lub tylko w określonych przypadkach. Więcej informacji znajduje się w dziale pomocy przeglądarki. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Poprzez zaakceptowanie odpowiednich kategorii na naszym „banerze plików cookie” lub na stronie wyboru plików cookies, użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za pomocą plików cookies. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, pozostałych narzędziach śledzenia stron internetowych oraz o możliwościach wyboru w tym zakresie, zapraszamy na stronę: http://youronlinechoices.eu/ (dla użytkowników w Unii Europejskiej).

 

4. Usługi indywidualne

4.1 Matomo: Jeśli użytkownik uruchomił pliki cookies związane z wydajnością/statystykami, to na stronie korzystamy z oprogramowania „Matomo” (www.matomo.org), usługi dostawcy InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Oprogramowanie przechowuje na komputerze użytkownika plik cookies (plik tekstowy), za pomocą którego jesteśmy w stanie rozpoznać przeglądarkę użytkownika. W przypadku wywołania podstron na naszej stronie internetowej, zapisywany jest adres IP użytkownika skrócony o dwa ostatnie bajty (zanonimizowany), wywołana podstrona wraz z czasem wywołania, strona, z której użytkownik trafił na naszą stronę (strona odsyłająca), typ przeglądarki wraz z wtyczkami, system operacyjny i używana rozdzielczość ekranu, czas spędzony na stronie oraz strony, na które użytkownik wszedł z wywołanej podstrony.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili użytkownik może cofnąć swoją zgodę, usuwając pliki cookies w przeglądarce lub zmieniając ich ustawienia.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Matomo można znaleźć na stronie: https://matomo.org/privacy/.

4.2 Google Analytics: Jeśli użytkownik uruchomił pliki cookies związane z wydajnością/statystykami, to na stronie internetowej korzystamy z narzędzia z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych tworzonych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki jest używana. Informacje generowane przez pliki cookies na temat użytkowania strony przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

W przypadku aktywowania usługi anonimizacji IP na stronie, adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA, gdzie ulegnie skróceniu. Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu analizy i usprawnienia funkcjonowania naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkowników.

W imieniu METRO, jako operatora strony internetowej, Google będzie wykorzystywać zebrane informacje w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak musi pamiętać, że w takim przypadku funkcjonalność strony będzie ograniczona. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Strona korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość podania danych osobowych. Jeśli jednak zebrane dane osobowe użytkownika dotyczą osoby, zostają wykluczone i natychmiast usunięte.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu analizy i usprawnienia funkcjonowania naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest uzyskanie zgody użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Kontaktując się z nami w sposób określony powyżej, użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, bez podawania przyczyny. Przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody pozostaje bez zmian.

4.3 Google Tag Manager: Korzystamy z usługi o nazwie Google Tag Manager [Menedżer tagów Google] dostarczonej przez firmę Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu danych. Ponadto, ustaliliśmy wspólnie tzw. standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia.

Menedżer tagów Google jest usługą pomocniczą, która samodzielnie przetwarza dane osobowe tylko w celach uzasadnionych z technicznego punktu widzenia. Menedżer tagów Google zajmuje się ładowaniem innych komponentów, które samodzielnie mogą zbierać dane. Narzędzie nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookies, pozostaje w mocy dla wszystkich komponentów, które zostały zintegrowane z Menedżerem tagów Google.

W naszym uzasadnionym interesie leży optymalizacja korzystania z naszej strony internetowej i możliwość zintegrowania w tym celu odpowiednich komponentów. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5. Chatbot

Nasza strona internetowa korzysta z chatbota dostarczanego przez spółkę Zendesk Inc, 989 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Po aktywacji chatbota poprzez uruchomienie czatu, generowany jest identyfikator użytkownika, dla którego świadczona będzie usługa. W ramach tego identyfikatora zapisywane będą zarówno dane wprowadzane przez użytkownika, jak i odpowiedzi chatbota.

Udział w czacie jest dobrowolny i możliwy bez konieczności rejestracji. Użytkownik sam decyduje, jakie dane osobowe ujawni podczas czatu. Nie ma jednak obowiązku podawania swojego nazwiska. Podane przez użytkownika dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na jego pytania oraz na potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości. Historia czatu nie jest w żaden sposób powiązana z konkretnym zastosowaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub, w przypadku zapewnienia odpowiedniej jakości, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W miarę możliwości będziemy anonimizować dane wprowadzane przez użytkownika, a wykorzystywane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości. Jeśli jest to niemożliwe, przetwarzanie zebranych danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest stałe udoskonalanie naszych usług.

 

6. Udostępnianie danych osobowych i okresy przechowywania

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie jest prawnie zobowiązany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik postanowi nie udostępnić nam swoich danych osobowych, nie będzie się to wiązało dla niego z żadnymi konsekwencjami, poza tym, że ostatecznie może nie być w stanie korzystać z naszych usług. Dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tylko do czasu spełnienia celu, dla którego były przetwarzane lub do czasu, gdy użytkownik poinformuje nas o chęci usunięcia swoich danych lub gdy istnieje ustawowy okres przechowywania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, to w przypadku jej wycofania, wszelkie dane zostaną usunięte chyba, że prawo wymaga ich dalszego przechowywania.

 

7. Prawa użytkownika

Prawa użytkownika przysługujące mu na mocy RODO:

•        uzyskanie informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz kopii tych danych (art. 15 RODO),

•        sprostowanie niedokładnych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

•        usunięcie jego danych osobowych, a jeśli zostały one upublicznione, aby Grupa METRO poinformowała innych administratorów o żądaniu usunięcia danych (art. 17 RODO),

•        ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO),

•        przenoszenie danych, aby dane osobowe użytkownika zostały mu przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony METRO (art. 20 RODO),

•        wycofanie udzielonej zgody; wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika uzyskanej przed jej wycofaniem (art. 7 RODO) oraz

•        sprzeciw wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO), jako że użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych METRO. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO (art. 77 RODO).

Właściwy organ nadzorczy:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://uodo.gov.pl/pl.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu przesłanki wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika. Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy, że wyśle wiadomość e-mail do Inspektora Ochrony Danych METRO (patrz wyżej).

Competent supervisory authority:

State Commissioner for Data Protection and Information Security of North Rhine-Westphalia (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen)
Home address: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Duesseldorf, Germany
Postal address: Postfach 20 04 44, 40102 Duesseldorf, Germany
Telephone: +49 (0) 211 / 384 24 – 0
Fax: +49 (0) 211 /384 24 – 10
E-mail: poststelle@lfdi.nrw.de
Website: www.ldi.nrw.de

If your personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data pursuant to Art. 21 GDPR, provided that there are grounds for doing so that arise from your particular situation. If you wish to exercise your right to object, simply send an e-mail to METRO's Data Protection Officer (see above).

 

8. Aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do każdorazowego aktualizowania niniejszych informacji o ochronie danych. Aktualizacje niniejszych informacji o ochronie danych będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. 

 

Ostatnia zmiana: sierpień 2022 r.

Przeglądaj oferty pracy